Om Gustavsforsvarvet

Gustavsforsvarvet är ett terränglopp som arrangeras för tredje gången i Gustavsfors. Bakom projektet står ortens främsta idrottsförening Gustavsfors IF tillsammans med initiativtagarna Henrik Jonsson, Linda Knutsson, Erik Knutsson och Ragnar Kierkegaard Suttner.

Söndagen den 23 april 2017 klockan 12.00 går startskottet vid idrottsplatsen Björkvallen i Gustavsfors. Banans längd sträcker drygt åtta kilometer och är av blandad karaktär med björk- och granskog, snåriga och ogästvänliga stigar men också på småvägar genom hjärtat av samhället. Gustavsforsvarvet är ett terränglopp att räkna med. En utmaning för den envisa.

Arrangemangets primära syfte är att utveckla landsbygden på mikronivå och samtidigt inspirera till långsiktiga idéer på en mer nationell nivå. Samtidigt vill vi uppmana till motion och god hälsa. Gustavsforsvarvet är därmed inte en vinstdrivande tävling utan ses som en investering för landsbygden och görs möjligt med hjälp av ideella krafter.

En perfekt kombination av goda ting helt enkelt.

Premiärloppet av Gustavsforsvarvet 2015 hade 102 deltagare.

Resultatlistor från tidigare år
2015
2016

Banbeskrivning:

Banans längd mäter drygt åtta kilometer av blandad karaktär. Den som förväntar sig en gräddfil genom den lilla bruksorten Gustavsfors får tänka om. Det som gäller är ogästvänliga stigar genom björk- och barrskogspartier, grusvägar, asfaltsvägar, mördarbackar och nerförsbackar med mera.

gustavsforsvarvet4

Detta är en grov banskiss och kan skilja sig lite från verkligheten. Banan kommer att vara väl snitslad och utmärkt under tävlingsdagen.